tungtung
Search…
Cơ chế giải quyết tranh chấp
Sàn giao dịch TMĐT Tungtung.vn và Đối tác luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Học viên liên quan đến giao dịch tại website Tungtung.vn.
  • Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Học viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Đối tác. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
  • Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Thành viên không quá 7 ngày.
  • Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận Giao hàng…) và gọi điện xác nhận với Thành viên về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.
Tungtung.vn luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Học viên liên quan đến giao dịch tại Tungtung.vn.
Tungtung.vn công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẩn giữa các bên sao cho có lợi nhất.
Các bên bao gồm Đối tác, Học viên và Tungtung.vn sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Đối tác cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Đối tác. Đối với Tungtung.vn sẽ có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ Học viên (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu Học viên cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà Học viên đã tự thấy mình bị thiệt hại) và Đối tác cung cấp, sau đó tiến hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của 2 bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.
Trong trường hợp giao dịch phát sinh tranh chấp mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Đối tác: Tungtung.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, nếu tái phạm trong gian lận cung cấp hàng hóa/dịch vụ đối với Học viên, Tungtung.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm/dịch vụ của Đối tác đó trên Tungtung.vn đồng thời yêu cầu Đối tác bồi hoàn cho Học viên thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Đối tác.
Nếu vì một lý do khách quan nào đó mà giao dịch phát sinh tranh chấp mâu thuẫn chưa thể giải quyết được tranh chấp, chưa thể kết luận được lỗi thuộc về bên nào cả, thì, nếu theo trường hợp Học viên thuộc trường hợp được bồi hoàn theo quy định của Tungtung.vn (nếu có), Tungtung.vn sẽ có trách nhiệm đứng ra bồi hoàn cho bên thiệt hại 100% giá trị đơn hàng. Sau đó, Tungtung.vn sẽ làm việc sau với bên gây ra thiệt hại/Đối tác nhằm đảm bảo thỏa đáng lợi ích của Học viên. Và mọi thông tin trách nhiệm liên quan đến pháp lý về sau sẽ do Tungtung.vn tự giải quyết với tư cách là chủ sở hữu sàn TMĐT Tungtung.vn với cơ quan chức năng có thẩm quyền mà không hề can dự đến Học viên.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Tungtung.vn sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho Học viên.
Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ :
CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG TÙNG
Địa chỉ: 637/61/178 Quang Trung, P11, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Tel: 0352237832
Copy link