tungtung
Search…
Hướng dẫn sử dụng
Để sử dụng các tính năng của tungtung, trước tiên, bạn cần phải có tài khoản tungtung. Có 2 cách để đăng kí tài khoản tungtung:
  • Đăng kí bằng tài khoản email
Bạn đăng kí tại đây và điền đầy đủ thông tin mà form yêu cầu, với tên đăng nhập được viết liền không dấu.
Đăng kí bằng tài khoản email
  • Đăng kí bằng tài khoản facebook
Đăng kí bằng tài khoản facebook
Bạn là người làm đề hay người tạo đề ?
Copy link