tungtung
Search…
Người tạo nội dung
Giáo viên sử dụng tungtung như thế nào ?
Hướng dẫn này không bao gồm hướng dẫn sử dụng trình soạn thảo multiple media
Bạn có thể sử dụng thông qua 3 bước sau:

I. Tạo và chia sẻ đề thi

Bạn tạo đề thi thông qua các bước sau:

1. Tạo đề thi

Tại trang chủ, click Tạo đề thi ngay trên header

2. Điền thông tin

Điền đầy đủ thông tin mà chúng tôi yêu cầu
  • Tên đề thi: Nhập tên đề thi của bạn
Tên đề thi ngắn gọn, xúc tích sẽ dễ dàng tiếp cận người xem.
  • Mô tả: Mô tả đơn vị nội dung có trong đề thi.
Bạn cũng có thể sử dụng emoji để tăng sự thu hút người làm bài.
  • Thời gian: Thời gian làm bài phù hợp của đề thi.
  • Chuyên mục: Lựa chọn chuyên đề của đề thi.
  • Tags: Tùy chọn tạo tag phù hợp với đề thi, thuận tiện cho việc quản lý đề thi.
Khuyến khích các bạn sử dụng những tag có sẳn trên hệ thống tungtung
  • Hình thức làm bài: làm bài theo trang giấy hay làm bài theo từng câu.
  • Chế độ: Công khai hay cá nhân.
  • Xáo trộn câu hỏi: Xáo trộn câu hỏi để tạo nên những đề thi khác biệt nhau hoàn toàn.
  • Tùy chỉnh thời gian: Tùy chỉnh thời gian, phù hợp cho đề thi giới hạn trong 1 khung giờ nhất định.
Ví dụ: Mở đề thi lúc 22:00, và công bố kết quả lúc 23:00
  • Hình ảnh đại diện: Mặc định hình ảnh đại diện sẽ được tự động tạo ra khi bạn chia sẻ lên facebook, bạn cũng có thể tự upload hình ảnh đại diện để hấp dẫn hơn với kích thước 1200 x 630 hoặc 600 x 315.
Sau khi nhập xong các thông tin mô tả, nhấn thiết lập câu hỏi để bắt đầu làm tạo đề thi. Lưu ý: bạn phải nhập các thông tin mô tả đầy đủ trước khi nhấn thiết lập câu hỏi

3. Tạo câu hỏi

Nhập nội dung câu hỏi.

Pro-Tip:

Sử dụng phím Tab để di chuyển nhanh
Nếu bạn chưa biết sử dụng trình soạn thảo multiple media, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết.

4. Chia sẻ đề thi

Chia sẻ đề thi tới học sinh của bạn

II. Kết nối với cộng động

Sau khi đề thi được kiểm duyệt lên trang chủ, hàng ngàn bạn trẻ đang sử dụng tungtung sẽ biết đến đề của bạn. Bạn cũng có thể share qua các mạng xã hội như facebook, google,... để nhiều người tiếp cận đến đề của bạn hơn nữa.

III. Tăng thu nhâp

Để có thể bảo vệ bản quyền của đề thi và quyền lợi của mình, bạn có thể bán những đề thi mà bạn đã tạo trên hệ thống tungtung. Từ đó giúp tăng thu nhập và có thêm nguồn tiền thụ động.
Pro-Tips
Để đẩy nhanh quá trình tạo đề, bạn có thể sử dụng tính năng upload file PDF với file PDF theo mẫu sau. Bạn có thể xem tại đây.
Last modified 3yr ago